Glad elektriker fra PEC på el-sjekk

El-sjekk med forsikringskontroll av boligen - NEK 405-2

El-sjekk (Brannforebyggende el-kontroll) er en enkel måte for å minske risikoen for brann og uhell tilknyttet det elektriske anlegget i hjemmet ditt.

I 2018 rykket brannvesenet ut til brann i bolig hele 3288 ganger. Omtrent halvparten av alle boligbrannene i Norge kommer av feil på elektrisk utstyr eller feil bruk av el-anlegget, spesielt komfyr. Det ligger derfor mye trygghet i en gjennomgang av det elektriske anlegget av en fagperson.

Enkelte forsikringsselskaper gir også gode rabatter på husforsikring etter at NEK 405.2 kontroll er tatt og avvik er rettet opp.

 

Det juridiske ansvaret ligger hos boligeier

Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at det blir foretatt ettersyn slik at anlegget til enhver tid er i henhold til sikkerhetskravene.

 

Hva er en el-sjekk?

El-sjekk er en visuell gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen din, med stikkprøver. Elektriker går over stikkontakter, brytere, kabler og sikringsskap. Hensikten med el-sjekken er å oppdage eventuelle feil på det elektriske anlegget, slik at du som boligeier kan få ordnet opp i eventuelle feil og føle deg trygg i forhold til strømgjennomgang og brannfare.

 

Hvordan utføres en el-sjekk fra PEC?

Glad elektriker fra PEC på el-sjekk

Du får besøk av en hyggelig elektriker og vi går gjennom det elektriske anlegget i boligen. Elektriker tar stikkprøver og målinger samtidig som vi gir tips og råd til eventuelle tiltak vi oppdager underveis. Etter el-sjekken får du en tilstandsrapport som inneholder en eventuell avviksliste og mangler i henhold til NEK 405-2.

Etter en el-sjekk pålegges ikke boligeier å utbedre noe, men husk at det er du som boligeier som til enhver tid har ansvar for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand.

 

Hva undersøker vi på el-sjekken?

ødelagte koblinger i hus

På el-sjekk går vi gjennom anlegget og undersøker blant annet for varmegang i ledninger og sikringer. Vi måler etter jordfeil og tar stikkprøver av tilkoblinger i stikkontakter og brytere. Sjekk av brannslukningsutstyr som pulverapparat inngår i kontrollen og vi ser også over utstyr som varmtvannsbereder, komfyr, vaskemaskin og oppvaskmaskin.

Hvis det er halogen downlights i boligen undersøker vi også disse, da dette ofte er et problemområde for brann.

 

Vanlige anbefalinger etter en el-sjekk

Tilstanden på elektriske anlegg i boliger varierer mye, men det er enkelte punkter vi ofte ser at går igjen.

Vanlige anbefalinger vi kommer med etter en el-sjekk er ting som å rydde opp i skjøteledninger, montere seriekoblede røykdetektorer og skru fast løse stikkontakter.

Ofte er deler av det elektriske anlegget blitt fikset opp av huseiere selv, uten fagkompetanse. Da ser vi feil som at det er benyttet galt utstyr, for eksempel at det er brukt myk ledning til faste installasjoner.

I eldre boliger anbefaler vi ettermontering av komfyrvakt (krav ved oppgradering av kjøkken etter 2010), samt montering av jordfeilbrytere og overspenningsvern for å forhindre brann og skader på mennesker og dyr.

 

El-sjekk avdekker farlige feil på anlegget

Ødelagt stikkontakt som er brukt til elbil

El-Kontrollen gir en god indikasjon på om det elektriske anlegget er i god og forsvarlig stand. Mange anlegg har skjulte feil og mangler som er farlige og en kontroll som dette vil kunne avdekke mange av feilene. Ingen boliger er like og det tryggeste er å få utført en ordentlig el-sjekk av din bolig.

En el-sjekk med fagperson fra PEC vil sikre hjem og verdier, samtidig som det vil gi deg og de andre i boligen en trygg og sikker hverdag.


PEC elektriker i hele vestfold

Hvorfor velge elektriker fra PEC?

Å velge elektriker kan være en utfordrende oppgave. Det er mange aktører på markedet og kvaliteten på arbeidet som blir utført på elektriske anlegg varierer mye.

Reglene for strøm og elektriske anlegg er strenge og det er viktig at jobben blir utført av en dyktig fagperson. Ved å velge PEC er du sikret høy kvalitet på det utførte arbeidet. Samtidig har du et solid og erfarent firma å forholde deg til også i fremtiden.

 

Elektriker i hele Vestfold

I PEC er vi omlag 100 dyktige medarbeidere fordelt på våre avdelinger i Sandefjord, Tønsberg, Horten og Revetal. I tillegg har vi montører i Larvik, Kodal, Andebu, Hvittingfoss, Hof, Svarstad og Skrim. Dette gjør at vi kan bistå deg med elektriker-oppdrag i hele Vestfold.

 

God service og rask responstid

Medarbeiderne våre yter god service og kan gi deg nyttige råd og svar på det meste du lurer på om det elektriske. Arbeidsplassen er alltid ryddig og ren både under og etter hvert oppdrag hjemme hos deg.

Vi har kort responstid på serviceoppdrag og møter opp til avtalt tid, samtidig som vi har kapasitet til å påta oss større og mer komplekse oppdrag for våre kunder.

 

Høy kompetanse

Elektriker med ladestasjon fra Juicebox Pec

Hos PEC har vi et høyt fokus på kompetanse. Våre medarbeidere har stor faglig dyktighet, er oppdaterte på ny teknologi og praktiserer til enhver tid gjeldende lovverk. Vi er også kjent for å ha stort fokus på HMS ved gjennomføring av oppdrag.

 

Kvalitetskontroll på alle produkter

Når vi skal velge leverandører foretar vi grundige undersøkelser før innkjøp. Alle produkter blir testet og kvalitetssikret før vi tar dem i bruk hjemme hos deg. Du kan dermed være trygg på at produktene vi monterer hos deg holder en høy standard.

 

Solid bedrift betyr trygghet for deg som kunde

PEC er en solid aktør som har eksistert i mange år og som skal være her i mange år til. I dag er vi omlag 100 medarbeidere og har en solid økonomi.

Vi er her fortsatt om 5 og 10 år, noe som betyr stor trygghet for deg som kunde. Hvis det skulle skje noe galt med en elektrisk installasjon hjemme hos deg, er det elektrikerbedriften som har ansvaret.

Da er det en stor trygghet for deg som kunde at vi fortsatt er her og kan ordne opp!

 

Våre sertifiseringer og partnere

 

Sentralt godkjent elektriker

Sentralt Godkjent

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Godkjenningsordningen stiller krav til kompetanse, utdannelse, kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.

 

 

DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - sertifiseringRegistrert elvirksomhet

Elvirksomhetsregisteret er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) register for virksomheter med tillatelse til å utføre elektriske arbeider i Norge. Virksomheter som gjør denne typen arbeid uten å være registrert her, driver ulovlig.

 

Enova samarbeidspartner

Enova

Enova eies av Klima- og miljødepartementet og bidrar med støtte til miljøvennlige tiltak for både bedrifter og private. Vi samarbeider med Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

 

 

Godkjent av boligmappa

Boligmappa

Boligmappa brukes av seriøse håndverkere innen alle fag. For å bruke Boligmappa stilles blant annet krav til kompetanse, økonomi og selskapsform. Boligmappa anbefales av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) og el-tilsynet.

 

Miljøfyrtårn sertifisert elektriker
Miljøfyrtårn

Vi i PEC ønsker å gjøre det vi kan for å ta samfunnsansvar og bedre miljøet vårt. Vi er derfor stolte av at PEC Elektro Tønsberg er blitt sertifisert miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer blant annet at vi jobber systematisk med miljø og fører et eget miljøregnskap.

 


Komfyrvakt over platetopp med kjele som ryker

Hva er en komfyrvakt og hvorfor bør du ha det?

Hele 45 prosent av brann- og redningsvesenets brannutrykninger til boliger i 2018 skyldtes komfyren. Av 3 537 branner i private hjem var hele 1 583 av disse branner og branntilløp på komfyren.

Komfyrbranner rammer alt fra småbarnsfamilier med forstyrrelser rundt matlagingen til unge voksne som lager nattmat eller eldre som glemmer av komfyren.

Komfyrvakt redder liv og er derfor en av de viktigste investeringene for sikkerhet du gjør i boligen din.

 

Hva er en komfyrvakt?

Komfyrvakt CTM Lyng

 

En komfyrvakt er enkelt forklart en sensor som kutter strømmen til komfyren dersom den oppdager unormal varmeutvikling på platetoppen. Komfyrvaktens oppgave er å beskytte deg og hjemmet ditt dersom du er uoppmerksom eller sovner når komfyren er skrudd på.

Komfyrvakten består av to deler: En sensor som overvåker platetoppen og en boks skjult i kjøkkenbenk eller bak komfyr. Sensoren er montert under kjøkkenvifte. Hvis sensoren oppdager unormal varme eller røykutvikling på platetoppen, sender den signal til boksen som kutter strømmen til komfyren.

 

Hvordan fungerer en komfyrvakt i praksis?

Komfyrvakt over platetopp med kjele som ryker

Hvis sensoren over komfyren oppdager unormale forhold som tørrkoking, røykutvikling eller for varm platetopp vil den først varsle deg med en alarm med lydsignal. Fra alarmen går har du en viss tid på deg til å si ifra at du er i nærheten og at du har ting under kontroll. Det gjør du ved å trykke på knappen til sensoren.

Hvis du ikke rekker å si ifra at du er til stede innen tiden er ute, vil komfyrvakten kutte strømmen og ufarliggjøre komfyren for deg.

 

Komfyrvakten lærer seg vanene dine

Når du har fått montert en ny komfyrvakt kan du oppleve at den piper mer enn normalt i begynnelsen. Det kommer av at den har en opplæringsfase der den lærer seg å kjenne til matlagings-vanene dine. I denne opplæringsfasen er det viktig å være nøye med å trykke på knappen så fort den begynner å pipe slik at den lærer seg hva som er normalt på din komfyr.

 

Krav til komfyrvakt i nye boliger og ved oppgradering av kjøkken

Komfyr med fakta om brann

 

I nye boliger har det vært krav om komfyrvakt siden 2010. Det er også krav til komfyrvakt ved oppgradering av kjøkken dersom det legges opp ny kurs til kjøkkenet. Dette gjelder også for fritidsbolig.

Hvis du har bolig og kjøkken som er eldre enn 2010 anbefales det likevel å montere komfyrvakt. Selv om komfyrvakt koster litt å få montert, vil en eventuell brann raskt bli mye dyrere og dessuten kan komfyrvakten redde liv.

 

Komfyrvakt fra PEC

PEC tilbyr montering av komfyrvakt til fast pris. Komfyrvaktene vi monterer er Norskproduserte kvalitetsprodukter fra CTM Lyng med 7 års garanti og som fyller alle krav i NEK2014 og EN50615. I tillegg til vakt for overtemperatur, har komfyrvaktene vi monterer en timerfunksjon som gir deg ekstra sikkerhet.


Automatsikringer med jordfeilbryter fra pec

Hva er en jordfeilbryter og hvorfor trenger du den?

Jordfeilbryterens oppgave er å kutte strømmen ved jordfeil og forhindre farlige situasjoner. Mange er ikke klar over hva hvor alvorlig jordfeil kan være og hvorfor man burde ha jordfeilbryter. Realiteten er at i ytterste konsekvens kan jordfeil i elektriske anlegg føre til brann og dødsfall.

Mens nye boliger får montert moderne automatsikringer med innebygget jordfeilbryter, er det som regel ikke jordfeilbrytere i eldre bygg med gammelt sikringsskap. I denne artikkelen vil vi forklare hva jordfeil er og hvorfor du bør vurdere å oppgradere det elektriske anlegget ditt med jordfeilbrytere.

Visste du forresten at hvis du skal lade elbil hjemme er det krav om en egen type jordfeilbryter?

Hva er jordfeil og hvorfor er det farlig?

Det er to forutsetninger som må til for at det kan oppstå jordfeil. Det første er at det lekker strøm og det andre er at det er feil på jordingen.

Det vil si at uønsket strøm passerer fra strømleder til deler av det elektriske anlegget som det ikke skal være spenning i. Hvis delen som er berørt av jordfeilen ikke er jordet, kan en berøring i verste fall være livsfarlig med en spenning på så mye som 230V gjennom kroppen.

I praksis betyr det at hvis det er jordfeil på anlegget tilknyttet vasken på badet og du tar på vasken - Så vil strøm føres raskeste vei til jord; gjennom kroppen din og ned til baderomsgulvet. Denne strømmen vil gå fra arm til ben via hjerteregionen og dermed være livsfarlig.

Jordfeil kan oppstå i mange deler av det elektriske anlegget og kan også føre til brann. Eksempler er elektriske apparater som kjøkkenutstyr, varmtvannsberedere, varmekabler, komfyr og skjøteledninger.

Jordfeil kan variere avhengig av hvilket utstyr som til enhver tid er i bruk samt værforhold, temperatur og årstider. Feilen kan derfor være vanskelig å lokalisere.

Støt fra kran eller elektriske apparater

Mann som tar på kran med jordfeil

Hvis du får støt eller opplever at det kiler ved berøring av en kran eller elektriske apparater kan dette skyldes jordfeil. I så fall er dette alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker.

Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med en elektriker!

Dette er en jordfeilbryter

Jordfeilbryter fra Schneider automatsikring

For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater, i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.

Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

En jordfeilbryter kutter strømtilførselen dersom uønskede flater i den elektriske installasjonen eller apparater blir strømførende. Jordfeilbryteren beskytter dermed mennesker og dyr mot farlig støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Bryteren beskytter også mot brann som kan oppstå om jordfeilstrømmen blir for stor.

Jordfeilbrytere er normalt dimensjonert etter hvor mye strøm et menneske tåler å få gjennom seg før kroppen vil ta skade. De fleste jordfeilbrytere slår da ut ved maks 30 mA lekkasje mot jord.

Tidligere var det vanlig at sikringsskapet hadde én felles jordfeilbryter for alle kursene. Det er ikke lenger anbefalt eller lovlig ved nyinstallasjon.
I dag benytter vi egne automatsikringer med innebygde jordfeilbrytere for hver kurs (jordfeilautomater).

 

Automatsikringer med jordfeilbryter

Automatsikringer med jordfeilbryter fra pec

I nye boliger er det krav om jordfeilbryter på hver kurs. Da blir det installert automatsikringer med innebygd jordfeilbryter (jordfeilautomater). Dette er imidlertid ikke tilfellet på eldre bygg.

Selv om det ikke er krav om å ettermontere jordfeilbryter eller automatsikringer på eldre boliger, anbefaler vi deg å bytte til et moderne skap med automatsikringer og jordfeilbrytere dersom du har et eldre sikringsskap med skrusikringer.

Med automatsikringer er det mindre bekymring for jordfeil og hvis det først oppstår jordfeil på for eksempel kjøkkenet, er det kun sikringen for kjøkkenet som slår ut. En annen fordel med automatsikringer på hver kurs er at du slipper å lete etter eller bytte ut sikringer hver gang strømmen går. Med et enkelt trykk på knappen kommer strømmen tilbake.

 

Jeg har jordfeilvarsler, trenger jeg da jordfeilbryter?

gammelt og nytt sikringsskap

Jordfeilvarsler og jordfeilbryter er to forskjellige ting.

Jordfeilvarsleren sier ifra med lyd og lyssignal dersom den oppdager en jordfeil, men kobler ikke ut strømmen slik en jordfeilbryter gjør. Jordfeilbryteren er derfor en tryggere løsning enn jordfeilvarsler. Av den grunn brukes heller ikke jordfeilvarsler i nyere boliger.

Hvis du har et elektrisk anlegg med jordfeilvarsler vil det være lurt å bytte ut denne med jordfeilbryter.

 

Elbil krever egen type jordfeilbryter - Type B

Elbil som lader med juicebox hjemmelader fra PEC

Den store populariteten elbil har fått de siste årene har ført til at flere må ettermontere en egen type jordfeilbryter, jordfeilbryter type B.

Grunnen er at batteriet til elbilen leverer likestrøm (DC), mens boligen har vekselstrøm (AC). En vanlig jordfeilbryter type A som finnes i boliger er ikke beregnet for å håndtere store mengder likestrøm (DC), og kan dermed settes ut av spill hvis den blir utsatt for det. Jordfeilbryter Type B er utviklet for å håndtere de samme utfordringene som Type A, men i tillegg DC reststrøm fra for eksempel en elbil.

Ved å lade elbil uten en jordfeilbryter type B risikerer du jordfeil på anlegget ditt som kan føre til livsfarlig elektrisk støt ved kontakt med bilen.

 

Les også: Dette må du vite om lading av elbil hjemme

 

Husk å teste jordfeilbryteren

Teste jordfeilbryteren 1 gang i året

Jordfeilbryteren skal testes minst én gang i året. Dette gjør du enkelt selv ved å bruke testknappen.

 1. Trykk på test-knappen
 2. Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på jordfeilbryteren faller automatisk ned.
 3. Vipp opp igjen bryteren som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.

Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Du må da kontakte en elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.

Jordfeilbryteren har slått ut - hva gjør jeg?

Hvis jordfeilbryter eller en jordfeilautomat har løst ut av seg selv uten noen åpenbar årsak kan du forsøke å vippe den opp igjen. Ved gjentatte utkoblinger kan det imidlertid være en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet.

Da bør elektriker kontaktes.


Elbil som lader med juicebox hjemmelader fra PEC

Lading av elbil og plug-in hybrid hjemme: Dette trenger du å vite

De fleste elbil og plug-in hybrid eiere foretrekker å lade bilen hjemme. Det meste av behovet for strøm til elbil i Norge dekkes også med lading hjemme over natten. Bruk av riktig ladeutstyr er imidlertid avgjørende for at ladingen av elbilen hjemme skal være trygg og sikker.

I praksis er det to alternative løsninger for lading av elbil og plug-in hybrid hjemme:

 • Lading med stikkontakt (Mode 2)
 • Hjemmelader (Mode 3) – Fastmontert ladeboks med fast kabel eller Type 2 kontakt

 

Elbil som lader med godkjent elbil-lader

 

Mange velger fortsatt å lade elbil hjemme via jordet stikkontakt, noe som kan gå fint under visse forutsetninger som vi vil gå gjennom i denne artikkelen.

Skal du ha et fast ladepunkt for elbil hjemme anbefales det imidlertid på det sterkeste å få montert en dedikert, fastmontert hjemmelader av en autorisert elektriker.

En fastmontert hjemmelader gir deg den tryggeste og mest brukervennlige formen for lading hjemme. Hjemmeladere gir også raskere lading av bilen enn ved bruk av stikkontakt.

En fastmontert hjemmelader er i motsetning til stikkontakt designet for å tåle den høye strømbelastningen en elbil krever over tid. Den kommuniserer også med bilen og sørger for at bilen ikke får mer strøm enn hva installasjonen er beregnet for.

Både DSB, Norsk Elbilforening og bilprodusentene anbefaler bruk av dedikert hjemmelader.

 

Lading av elbil med stikkontakt – Mode 2

Ladekabel for tesla elbil i stikkontakt

 

Mode 2 lading vil si at ladekabelen fra elbilen kobles direkte i en vanlig jordet stikkontakt. Ladekabelen har da en egen boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten.

Å lade elbil i stikkontakt hjemme er fullt mulig, men er altså ikke anbefalt av DSB eller norsk elbilforening.

Vår anbefaling er å heller gå til innkjøp av en dedikert hjemmeladestasjon som for eksempel Folkeladeren. En lader som dette er rimelig i innkjøp og gir deg trygg lading av elbilen i henhold til alle krav.

Hvis du likevel skal lade elbil eller plug-in hybrid med stikkontakt hjemme er det viktig at kontakten og det øvrige anlegget er dimensjonert for mengden strøm som vil brukes. Du må også være klar over gjeldende krav om egen kurs, sikring, overspenningsvern og jordfeilbryter type B.

Dersom du ikke har opplegg for lading, så er det elektriske anlegget heller ikke klargjort for elbil.

 

Krav til installasjon ved lading av elbil med stikkontakt (NEK 400)

Elbil som lader med stikkontakt

 

Dersom du skal lade elbilen fra en fast stikkontakt (Shucko kontakt) hjemme er det krav om at denne kontakten forsynes fra en egen kurs, med maks 10 A sikring og overspenningsvern. Det er også krav om at kursen må ha en jordfeilbryter type B.

For lading av elbil stilles krav om:

 • Dedikert kurs
 • Maks 10 A sikring
 • Jordfeilbryter type B
 • Overspenningsvern (Hele veien)

Grunnen til at det kreves 10A sikring er at vanlig schuko 16A stikkontakt ikke er laget for den høye belastningen en elbil trekker over tid. Å lade elbil kan dermed føre til overbelastning, varmegang, smelting og i verste fall brann i stikkontakten.

Uten jordfeilbryter type B risikerer du jordfeil på anlegget ditt som kan føre til livsfarlig elektrisk støt når du kommer i kontakt med bilen. Type B er normalt ikke installert i boliger, som vanligvis har type A. Type A kutter jordfeil i form av vekselstrøm (AC) som finnes i boliger. Type B kutter i tillegg jordfeil i form av likestrøm (DC) som elbilens batterier benytter.

Et tradisjonelt type A vern kan settes ut av funksjon dersom likestrøms-jordfeil eller DC-komponenter lekker tilbake på kursen. Det betyr at jordfeilvernet kan slutte å fungere og at du risikerer å ikke oppdage jordfeil som oppstår i enten bilen eller annet sted i kursen. Jordfeilbryter Type B oppdager slike jordfeil og løser ut dersom de oppstår.

NEK 400 krever også at det skal være overspenningsvern i sikringsskapet, da overspenning kan skade bilens elektronikk.

 

Undersøk det elektriske anlegget før lading av elbil med schuko stikkontakt

Ødelagt stikkontakt som er brukt til elbil

 

Lading av elbil eller hybrid hjemme innebærer en betydelig endring av belastningsmønster og type belastning på anlegget i boligen, da elbilen trekker høy strøm over lang tid ulikt andre ting i hjemmet.

Hvis du likevel skal lade elbil med stikkontakt er det viktig å få sjekket om anlegget i det hele tatt tåler den aktuelle belastningen over tid.

Kontakt gjerne oss i PEC, så kan vi undersøke tilstanden på anlegget ditt og komme med råd om eventuelle tiltak.

 

5 punkter å huske på ved lading av elbil med stikkontakt:

 

 • Ved fast ladepunkt for elbil og plug-in hybrid hjemme er det krav om egen kurs, 10 A sikring, overspenningsvern og jordfeilbryter type B. Dette må installeres av en autorisert elektriker.
 • Montere et skikkelig oppheng for ladeboksen, da kontakten fort kan gå i stykker av vekten til kabel med ladeboks. Stikkontakt har maks vekt på 0,5 kilo.
 • Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmegang.
 • Ladekabel gjennom vindu fra bolig er ikke tillatt.
 • Ladekabel må under ingen omstendigheter legges over fortau, vei eller gårdsplass der den kan bli skadet eller forårsake skade.
 • Sporadisk lading / nødlading med vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet om 10 A sikring og Jordfeilbryter type B.

 

Hvis den aktuelle kursen er oppgradert med 10 A sikring, overspenningsvern og Jordfeilbryter type B, ansees det som trygt å lade elbilen eller hybriden med stikkontakt.

 

Du vil likevel få raskere, tryggere og mer brukervennlig lading med en dedikert hjemmelader.

 

Hjemmelader (Mode 3) – med fast kabel eller Type 2-kontakt

Hjemmelader fra Juicebox Pec elektriker

 

Med en skikkelig Mode 3 hjemmeladestasjon og Type 2-kabel (eventuelt fastmontert kabel) er elektronikken fra den tradisjonelle ladekabelen flyttet inn i en fastmontert ladeboks. De fleste hjemmeladere har også inkludert jordfeilbryter type B. Du er dermed sikret mot overbelastning, varmegang og i verste fall brann i stikkontakten.

Ladestasjonen sørger for å sjekke at alt er klart før elbilen spenningssettes, og avbryter lading ved eventuelle feil. Ladestasjonen sørger også for at ladingen avsluttes på riktig måte slik at kontaktene ikke skades av lysbuer.

Dette gir deg en enkel, trygg, rask, forutsigbar og sikker lading av elbil eller hybrid-bilen din.

Både DSB, Norsk elbilforening og vi i PEC anbefaler på det sterkeste å installere en Mode 3 lader / på-vegg-lader fordi disse laderne gir best sikkerhet, raskere lading og har stor fleksibilitet.

 

Hjemmeladere for elbil tilpasset ulike behov

Folkeladeren til elbil

 

Det finnes et stort utvalg hjemmeladestasjoner tilpasset ulike behov og økonomi. Vi i PEC tilbyr blant annet den populære “Folkeladeren”. Folkeladeren er en praktisk og solid ladeboks som gir deg enkel, trygg og sikker lading. Den dekker alle krav for lading av elbil hjemme og er rimelig i innkjøp.

I den andre siden av skalaen tilbys avanserte smartladere som “Juicebox”. Med Juicebox får du egen app og web-basert ladekontroll der du kan planlegge ladetider og se både sanntid- og historiske ladedata. Smart-laderen er også klar for fremtidens behov med smarthus og tilkobling til strømnettet slik at i fremtiden kan justere ladingen etter når strømprisene er på lavest nivå.

 

Hjemmelader gir deg mange fordeler

Elbil som lader med juicebox hjemmelader fra PEC

 

Raskere lading av elbilen

Når du lader med vegglader og Type 2-kabel går det raskere enn om du kobler bilen til en vanlig stikkontakt. Hjemmelader lar deg hente ut så mye som mulig tilgjengelig effekt fra strømkursen og gir i praksis minst 60 % raskere lading av bilen enn via en vanlig jordet husholdningskontakt.

 

Trygg og brukervennlig lading

Med fastmontert ladestasjon på husvegg eller i garasje slipper du å bekymre deg for løse ladeledninger og nevnte farer som overbelastning av stikkontakter.

De fleste moderne hjemmeladere viser også ladestatus og nivå i sanntid med led-lys slik at du enkelt ser hvor fulladet bilen din er. Enkelte varianter som Juicebox har også egen app der du kan følge med på ladestatus og nivå når og hvor du vil.

 

Fremtidsrettet teknologi

I fremtiden vil mange enheter man har hjemme i huset være tilkoblet internett eller et smarthus system. Enkelte ladere som Juicebox er klare for denne smarthus teknologien. Det betyr at du i fremtiden blant annet kan lade når strømmen er billigst og til enhver tid ha full oversikt over strømforbruket.

 

Potensiell økning i boligens verdi

Elbil og plug-in hybrider har eksplodert i popularitet de siste årene, noe som betyr at boliger med fastmontert ladestasjon for ladbare biler vil være attraktive i boligmarkedet. Ladestasjon for elbil kan for eksempel være utslagsgivende i en budrunde. Vi anbefaler å tenke på hjemmelader som en investering i boligen fremfor en kostnad ved kjøp av bilen.

 

Dette må du tenke på når du velger hjemmelader

Elbil lader ekspert fra PEC

 

Elbilens batterikapasitet

Hvor stor kapasitet har batteriet og ombordladeren i elbilen din? Elbilens batterikapasitet og ombordlader er med på å avgjøre hvilke hjemmeladere som fungerer best for deg.

 

Strømkursen på ladestedet

For å finne ut av hvor mye kapasitet du har i sikringsskapet ditt, er det viktig for elektrikeren å vite hvor stor hovedsikring og forbruk du har i huset.

 

Nettsystem i sikringsskapet

Ved å sjekke spenningen du har inn til huset kan vi finne ut av hva slags potensiell effekt du har tilgjengelig. Ut fra dette finner vi laderen som er best tilpasset din kapasitet og ditt behov.

Vurderer du å kjøpe elbil lader?


Smarthus fra Pec i vestfold

Hva er et smarthus og hvordan er det å leve med?

Et smarthus er et hus med smarte teknologiske løsninger som gjør hverdagen enklere, tryggere og mer komfortabel ved hjelp av sensorer, automatikk og app.

Et virkelig smart hus er bygget rundt beboerne sine behov og det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan kobles til systemet.

 

Et smarthus gir en komfortabel hverdag

På morgenen kan du våkne til persienner som automatisk åpnes opp, varmt badegulv og nyheter som slår seg på når du går ut på kjøkkenet. Varmen i huset senkes for å spare strøm når du forlater boligen og på jobb kan du enkelt se etter om inngangsdøra er låst via app på mobilen. Vel hjemme åpner garasjeporten seg når bilen ruller inn på gårdsplassen.

Det kan høres ut som en film om fremtiden, men smarthus teknologien er her allerede nå og benyttes i alt fra eneboliger til leiligheter, hytter, kontorer og borettslag.

Noen av de største fordelene ved smarthus er:

 • Mer komfort i hverdagen
 • Enkel kontroll over det elektriske i boligen via app
 • Økt sikkerhet
 • Bedre inneklima
 • Redusert strømforbruk

 

Alt det elektriske i boligen kan styres via app

justere lyset i huset med app

I et smarthus lar en brukervennlig app deg kontrollere lys og varme, elektriske apparater, multimedia, persienner, dørlåser og garasjeport fra hvor som helst, når som helst.

Det betyr at samtidig som du får en komfortabel hverdag, kan du til enhver tid kan være sikker på at huset er låst og at elektriske apparater er slått av. Samtidig kan du følge med på strømforbruk i sanntid og se live streaming fra overvåkningskameraer tilknyttet boligen.

 

Lysstyring og scenarioer

Smarthus lysstyring

Lys kan slå seg automatisk på når du går inn i rommet og alle lys i boligen kan enkelt kontrolleres via app.

I tillegg kan du sette opp forhåndsinnstilte “scenarioer”. Da kan du for eksempel ha et eget film-scenario der alle lys i rommet dempes og hjemmekino skrus på samtidig som persienner og gardiner lukkes automatisk.

 

Automatisk solskjerming

automatisk solskjerming med persienner

Persienner, markiser, gardiner og screens kan åpnes og lukkes enkelt via appen eller justere seg selv etter tidspunkt på døgnet og solforhold. Persienner opp og ned, markiser ut og inn og gardiner sideveis.

For de fleste er det ingen stor utfordring å åpne og lukke gardiner, men det er veldig kult og praktisk om de gjør arbeidet selv. I samspill med termostat kan dette også være med på å spare strøm.

Elektriske persienner eller screens kan kobles til termostaten i rommet og sørge for at temperaturen opprettholder riktig nivå hele døgnet. På denne måten unngår man at det produseres falsk varme i huset som gjør at kjøling blir nødvendig.

 

Smart varmestyring av elektrisk og vannbåren varme

I en bolig forsvinner i snitt snitt 40-50 % av strømforbruket til oppvarming. Med smart varmestyring kan du styre temperaturen i individuelle rom via smarttelefonen din eller velge automatisk senking av temperaturen på tider av døgnet du ønsker det.

De behagelige varmekablene på badegulvet kan dermed være på når du vil ha dem om morgenen, men automatisk skru seg ned på tider av døgnet du ikke er hjemme og på denne måten spare strøm. Panelovner, varmepumpe og andre varmekilder som vannbåren varme kan alle kobles opp til smarthus-systemet og justeres via app.

 

Dører, garasjeporter og motoriserte vinduer

Dørene til huset kan enkelt låses opp og igjen via appen. Dette er praktisk da du og familiemedlemmene dine slipper å ha med nøkler når dere er ute av huset. Du kan enkelt låse opp huset med fjernstyring hvis du for eksempel får besøk av en elektriker når du ikke er hjemme.

Elektriske porter og garasjeporter kan åpnes via appen og til og med programmeres til å åpne seg automatisk når bilen nærmer seg garasjen.

 

Alarm og sikkerhet

overvåkningskamera hjemme med app

Alarmsystemer som brannalarm, innbruddsalarm og vannlekkasje-varsler kobles vanligvis til smarthussystemet. Dersom alarmen går vil du få varsel på telefonen din, og du kan for eksempel stille inn at alle lys på eiendommen automatisk skal skru seg på dersom innbruddsalarmen går.

Hvis du har overvåkningskameraer i boligen kan du følge med på video i sanntid via PC, telefon eller nettbrett.

 

Lydanlegg og multimedia

Smarthus med sonos lydanlegg og tv tilkoblet

En populær funksjon mange ønsker i smart-hjemmet sitt er å integrere musikkanlegget og TVen med smarthuset. Her finnes det mange løsninger man kan benytte.

Smarthus-systemene vi i PEC leverer har blant annet mulighet til å kobles til Sonos, Heos eller MusicCast.

En naturlig løsning i nybygg er å velge innfelte høyttalere i flere rom. På denne måten kan du spille av ulik musikk og justere volum i de individuelle rommene etter hva som passer deg og de andre i boligen.

 

Vi anbefaler å velge et komplett og skalerbart system

Smarthus computer boks

Det finnes mange ulike teknologiske løsninger for smarthus. Vi anbefaler imidlertid å gå for et komplett, skalerbart system. Da vil du du få alt du trenger ett sted og kun én app å forholde deg til. Da er du også sikret muligheten til å bygge på systemet med nye funksjoner i fremtiden dersom nye behov dukker opp ved for eksempel utbygging.