De fleste elbil og plug-in hybrid eiere foretrekker å lade bilen hjemme. Det meste av behovet for strøm til elbil i Norge dekkes også med lading hjemme over natten. Bruk av riktig ladeutstyr er imidlertid avgjørende for at ladingen av elbilen hjemme skal være trygg, sikker og lovlig.

I praksis er det to alternative løsninger for lading av elbil og plug-in hybrid hjemme:

 • Lading med stikkontakt (Mode 2) – Gjelder kun installasjoner gjort før 1. Juli 2022
 • Hjemmelader (Mode 3) – Fastmontert ladeboks med fast kabel eller Type 2 kontakt

 

Elbil som lader med godkjent elbil-lader

 

Fra og med juli 2022 er det krav om ladeboks med Type 2-kontakt ved nyinstallasjon for fast elbillading – Standarden har ikke tilbakevirkende kraft og såkalt nødlanding er ennå lov.

Mange velger fortsatt å lade elbil hjemme via jordet stikkontakt, noe som ikke er lovlig lenger, jo mindre du har installert dette før 1. juli 2022, og fulgt visse forutsetninger. Dette vil vi se nærmere på i denne artikkelen.

Skal du ha et fast ladepunkt for elbil hjemme i dag, så er det kun lovlig å bruke en dedikert, fastmontert hjemmelader med Type 2-kontakt montert av en autorisert elektriker.

En fastmontert hjemmelader gir deg den tryggeste og mest brukervennlige formen for lading hjemme. Hjemmeladere gir også raskere lading av bilen enn ved bruk av stikkontakt.

En fastmontert hjemmelader er i motsetning til stikkontakt designet for å tåle den høye strømbelastningen en elbil krever over tid. Den kommuniserer også med bilen og sørger for at bilen ikke får mer strøm enn hva installasjonen er beregnet for.

Både DSB, Norsk Elbilforening og bilprodusentene anbefaler bruk av dedikert hjemmelader.

 

Lading av elbil med stikkontakt – Mode 2

Ladekabel for tesla elbil i stikkontakt

 

Mode 2 lading vil si at ladekabelen fra elbilen kobles direkte i en vanlig jordet stikkontakt. Ladekabelen har da en egen boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten.

Å lade elbil i stikkontakt er ikke lenger lovlig, jo mindre du har en installasjon som er fra før 1. Juli 2022.

Å lade elbil i stikkontakt er ikke anbefalt av DSB eller norsk elbilforening.

Vår anbefaling er å heller gå til innkjøp av en dedikert hjemmeladestasjon som for eksempel Amina. En lader som dette er rimelig i innkjøp og gir deg trygg lading av elbilen i henhold til alle krav.

Hvis du likevel skal lade elbil eller plug-in hybrid med stikkontakt hjemme er det viktig at kontakten og det øvrige anlegget er dimensjonert for mengden strøm som vil brukes. Du må også være klar over gjeldende krav om egen kurs, sikring, overspenningsvern og jordfeilbryter type B. I tillegg som nevnt tidligere må denne installasjonen være fra før 1. Juli 2022 for å være godkjent, da denne standarden ikke har tilbakevirkende kraft.

Dersom du ikke har opplegg for lading, så er det elektriske anlegget heller ikke klargjort for elbil.

 

Krav til installasjon ved lading av elbil med stikkontakt (NEK 400)

NB! Ikke lenger lov etter 1. juli 2022, men standarden har ikke tilbakevirkende kraft.

Elbil som lader med stikkontakt

 

Fra og med juli 2022 er det krav om ladeboks med Type 2-kontakt ved nyinstallasjon for fast elbillading – Standarden har ikke tilbakevirkende kraft og såkalt nødlanding er ennå lov.

Dette betyr at hvis du har lagt til rette for fast lading ved bruk av stikkontakt før juli 2022, kan du ennå bruke denne installasjonen til fast lading.

Dersom du har lagt tilrette for fast lading ved bruk av stikkontakt (Shuko-kontakt) hjemme før 1. juli 2022, er det krav om at denne kontakten forsynes fra en egen kurs, med maks 10 A sikring og overspenningsvern. Det er også krav om at kursen må ha en jordfeilbryter type B.

For lading av elbil på installasjoner gjort før 1. juli 2022 stilles det krav om:

 • Dedikert kurs
 • Maks 10 A kurs / sikring
 • Jordfeilbryter type B
 • Overspenningsvern hele veien
 • Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig

Grunnen til at det kreves 10A sikring er at vanlig schuko 16A stikkontakt ikke er laget for den høye belastningen en elbil trekker over tid.

Å lade elbil kan dermed føre til overbelastning, varmegang, smelting og i verste fall brann i stikkontakten.

Uten jordfeilbryter type B risikerer du jordfeil på anlegget ditt som kan føre til livsfarlig elektrisk støt når du kommer i kontakt med bilen. Type B er normalt ikke installert i boliger, som vanligvis har type A. Type A kutter jordfeil i form av vekselstrøm (AC) som finnes i boliger. Type B kutter i tillegg jordfeil i form av likestrøm (DC) som elbilens batterier benytter.

Et tradisjonelt type A vern kan settes ut av funksjon dersom likestrøms-jordfeil eller DC-komponenter lekker tilbake på kursen. Det betyr at jordfeilvernet kan slutte å fungere og at du risikerer å ikke oppdage jordfeil som oppstår i enten bilen eller annet sted i kursen. Jordfeilbryter Type B oppdager slike jordfeil og løser ut dersom de oppstår.

NEK 400 krever også at det skal være overspenningsvern i sikringsskapet, da overspenning kan skade bilens elektronikk.

I tillegg anbefaler vi at du monterer en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (En vanlig kontakt tåler ikke vekten av ladekabelen), og for unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlade» hos familie eller en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading. Det er imidlertid viktig å følge med på kontakten under lading, for varmgang kan forekomme.

 

Undersøk det elektriske anlegget før lading av elbil med schuko stikkontakt

Ødelagt stikkontakt som er brukt til elbil

 

Lading av elbil eller hybrid hjemme innebærer en betydelig endring av belastningsmønster og type belastning på anlegget i boligen, da elbilen trekker høy strøm over lang tid ulikt andre ting i hjemmet.

Hvis du likevel skal lade elbil med stikkontakt er det viktig å få sjekket om anlegget i det hele tatt tåler den aktuelle belastningen over tid.

Kontakt gjerne oss i PEC, så kan vi undersøke tilstanden på anlegget ditt og komme med råd om eventuelle tiltak.

 

7 punkter å huske på ved lading av elbil med stikkontakt:

 • Fra og med juli 2022 er det krav om ladeboks med Type 2-kontakt ved nyinstallasjon for fast elbillading – Standarden har ikke tilbakevirkende kraft som vil si at installasjoner fra før 1. Juli 2022 fortsatt er godkjent om de følger kravene.
 • Ved fast ladepunkt for elbil og plug-in hybrid hjemme er det krav om egen kurs, 10 A sikring, overspenningsvern og jordfeilbryter type B. Dette må installeres av en autorisert elektriker.
 • Montere et skikkelig oppheng for ladeboksen, da kontakten fort kan gå i stykker av vekten til kabel med ladeboks. Stikkontakt har maks vekt på 0,5 kilo.
 • Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmegang.
 • Ladekabel gjennom vindu fra bolig er ikke tillatt.
 • Ladekabel må under ingen omstendigheter legges over fortau, vei eller gårdsplass der den kan bli skadet eller forårsake skade.
 • Sporadisk lading / nødlading med vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet om 10 A sikring og Jordfeilbryter type B.

 

Hvis den aktuelle kursen er oppgradert med 10 A sikring, overspenningsvern og Jordfeilbryter type B, ansees det som trygt å lade elbilen eller hybriden med stikkontakt, men dette er kun lovlig som hjemmelading hvis installasjonen er gjort før 1. juli 2022, eller ved «nødlanding».

 

Du vil likevel få raskere, tryggere og mer brukervennlig lading med en dedikert hjemmelader.

 

Hjemmelader (Mode 3) – med fast kabel eller Type 2-kontakt

Hjemmelader fra Juicebox Pec elektriker

 

Med en skikkelig Mode 3 hjemmeladestasjon og Type 2-kabel (eventuelt fastmontert kabel) er elektronikken fra den tradisjonelle ladekabelen flyttet inn i en fastmontert ladeboks. De fleste hjemmeladere har også inkludert jordfeilbryter type B. Du er dermed sikret mot overbelastning, varmegang og i verste fall brann i stikkontakten.

Ladestasjonen sørger for å sjekke at alt er klart før elbilen spenningssettes, og avbryter lading ved eventuelle feil. Ladestasjonen sørger også for at ladingen avsluttes på riktig måte slik at kontaktene ikke skades av lysbuer.

Dette gir deg en enkel, trygg, rask, forutsigbar og sikker lading av elbil eller hybrid-bilen din.

Både DSB, Norsk elbilforening og vi i PEC anbefaler på det sterkeste å installere en Mode 3 lader / på-vegg-lader fordi disse laderne gir best sikkerhet, raskere lading og har stor fleksibilitet.

 

Hjemmeladere for elbil tilpasset ulike behov

Det finnes et stort utvalg hjemmeladestasjoner tilpasset ulike behov og økonomi. Vi i PEC tilbyr blant annet den populære Amina-laderen. Amina-laderen er en praktisk og solid ladeboks som gir deg enkel, trygg og sikker lading. Den dekker alle krav for lading av elbil hjemme og er rimelig i innkjøp.

I den andre siden av skalaen tilbys avanserte smartladere som Easee eller Zaptec. Med Easee og Zaptec får du egen app og web-basert ladekontroll der du kan planlegge ladetider og se både sanntid- og historiske ladedata. Smart-laderen er også klar for fremtidens behov med smarthus og tilkobling til strømnettet slik at i fremtiden kan justere ladingen etter når strømprisene er på lavest nivå.

 

Hjemmelader gir deg mange fordeler

Elbil som lader med juicebox hjemmelader fra PEC

 

Raskere lading av elbilen

Når du lader med vegglader og Type 2-kabel går det raskere enn om du kobler bilen til en vanlig stikkontakt. Hjemmelader lar deg hente ut så mye som mulig tilgjengelig effekt fra strømkursen og gir i praksis minst 60 % raskere lading av bilen enn via en vanlig jordet husholdningskontakt.

 

Trygg og brukervennlig lading

Med fastmontert ladestasjon på husvegg eller i garasje slipper du å bekymre deg for løse ladeledninger og nevnte farer som overbelastning av stikkontakter.

De fleste moderne hjemmeladere viser også ladestatus og nivå i sanntid med led-lys slik at du enkelt ser hvor fulladet bilen din er. Enkelte varianter som Juicebox har også egen app der du kan følge med på ladestatus og nivå når og hvor du vil.

 

Fremtidsrettet teknologi

I fremtiden vil mange enheter man har hjemme i huset være tilkoblet internett eller et smarthus system. Enkelte ladere som Juicebox er klare for denne smarthus teknologien. Det betyr at du i fremtiden blant annet kan lade når strømmen er billigst og til enhver tid ha full oversikt over strømforbruket.

 

Potensiell økning i boligens verdi

Elbil og plug-in hybrider har eksplodert i popularitet de siste årene, noe som betyr at boliger med fastmontert ladestasjon for ladbare biler vil være attraktive i boligmarkedet. Ladestasjon for elbil kan for eksempel være utslagsgivende i en budrunde. Vi anbefaler å tenke på hjemmelader som en investering i boligen fremfor en kostnad ved kjøp av bilen.

 

Dette må du tenke på når du velger hjemmelader

Elbil lader ekspert fra PEC

 

Elbilens batterikapasitet

Hvor stor kapasitet har batteriet og ombordladeren i elbilen din? Elbilens batterikapasitet og ombordlader er med på å avgjøre hvilke hjemmeladere som fungerer best for deg.

 

Strømkursen på ladestedet

For å finne ut av hvor mye kapasitet du har i sikringsskapet ditt, er det viktig for elektrikeren å vite hvor stor hovedsikring og forbruk du har i huset.

 

Nettsystem i sikringsskapet

Ved å sjekke spenningen du har inn til huset kan vi finne ut av hva slags potensiell effekt du har tilgjengelig. Ut fra dette finner vi laderen som er best tilpasset din kapasitet og ditt behov.

Vurderer du å kjøpe elbil lader?