Jordfeilbryterens oppgave er å kutte strømmen ved jordfeil og forhindre farlige situasjoner. Mange er ikke klar over hva hvor alvorlig jordfeil kan være og hvorfor man burde ha jordfeilbryter. Realiteten er at i ytterste konsekvens kan jordfeil i elektriske anlegg føre til brann og dødsfall.

Mens nye boliger får montert moderne automatsikringer med innebygget jordfeilbryter, er det som regel ikke jordfeilbrytere i eldre bygg med gammelt sikringsskap. I denne artikkelen vil vi forklare hva jordfeil er og hvorfor du bør vurdere å oppgradere det elektriske anlegget ditt med jordfeilbrytere.

Visste du forresten at hvis du skal lade elbil hjemme er det krav om en egen type jordfeilbryter?

Hva er jordfeil og hvorfor er det farlig?

Det er to forutsetninger som må til for at det kan oppstå jordfeil. Det første er at det lekker strøm og det andre er at det er feil på jordingen.

Det vil si at uønsket strøm passerer fra strømleder til deler av det elektriske anlegget som det ikke skal være spenning i. Hvis delen som er berørt av jordfeilen ikke er jordet, kan en berøring i verste fall være livsfarlig med en spenning på så mye som 230V gjennom kroppen.

I praksis betyr det at hvis det er jordfeil på anlegget tilknyttet vasken på badet og du tar på vasken – Så vil strøm føres raskeste vei til jord; gjennom kroppen din og ned til baderomsgulvet. Denne strømmen vil gå fra arm til ben via hjerteregionen og dermed være livsfarlig.

Jordfeil kan oppstå i mange deler av det elektriske anlegget og kan også føre til brann. Eksempler er elektriske apparater som kjøkkenutstyr, varmtvannsberedere, varmekabler, komfyr og skjøteledninger.

Jordfeil kan variere avhengig av hvilket utstyr som til enhver tid er i bruk samt værforhold, temperatur og årstider. Feilen kan derfor være vanskelig å lokalisere.

Støt fra kran eller elektriske apparater

Mann som tar på kran med jordfeil

Hvis du får støt eller opplever at det kiler ved berøring av en kran eller elektriske apparater kan dette skyldes jordfeil. I så fall er dette alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker.

Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med en elektriker!

Dette er en jordfeilbryter

Jordfeilbryter fra Schneider automatsikring

For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater, i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.

Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

En jordfeilbryter kutter strømtilførselen dersom uønskede flater i den elektriske installasjonen eller apparater blir strømførende. Jordfeilbryteren beskytter dermed mennesker og dyr mot farlig støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Bryteren beskytter også mot brann som kan oppstå om jordfeilstrømmen blir for stor.

Jordfeilbrytere er normalt dimensjonert etter hvor mye strøm et menneske tåler å få gjennom seg før kroppen vil ta skade. De fleste jordfeilbrytere slår da ut ved maks 30 mA lekkasje mot jord.

Tidligere var det vanlig at sikringsskapet hadde én felles jordfeilbryter for alle kursene. Det er ikke lenger anbefalt eller lovlig ved nyinstallasjon.
I dag benytter vi egne automatsikringer med innebygde jordfeilbrytere for hver kurs (jordfeilautomater).

 

Automatsikringer med jordfeilbryter

Automatsikringer med jordfeilbryter fra pec

I nye boliger er det krav om jordfeilbryter på hver kurs. Da blir det installert automatsikringer med innebygd jordfeilbryter (jordfeilautomater). Dette er imidlertid ikke tilfellet på eldre bygg.

Selv om det ikke er krav om å ettermontere jordfeilbryter eller automatsikringer på eldre boliger, anbefaler vi deg å bytte til et moderne skap med automatsikringer og jordfeilbrytere dersom du har et eldre sikringsskap med skrusikringer.

Med automatsikringer er det mindre bekymring for jordfeil og hvis det først oppstår jordfeil på for eksempel kjøkkenet, er det kun sikringen for kjøkkenet som slår ut. En annen fordel med automatsikringer på hver kurs er at du slipper å lete etter eller bytte ut sikringer hver gang strømmen går. Med et enkelt trykk på knappen kommer strømmen tilbake.

 

Jeg har jordfeilvarsler, trenger jeg da jordfeilbryter?

gammelt og nytt sikringsskap

Jordfeilvarsler og jordfeilbryter er to forskjellige ting.

Jordfeilvarsleren sier ifra med lyd og lyssignal dersom den oppdager en jordfeil, men kobler ikke ut strømmen slik en jordfeilbryter gjør. Jordfeilbryteren er derfor en tryggere løsning enn jordfeilvarsler. Av den grunn brukes heller ikke jordfeilvarsler i nyere boliger.

Hvis du har et elektrisk anlegg med jordfeilvarsler vil det være lurt å bytte ut denne med jordfeilbryter.

 

Elbil krever egen type jordfeilbryter – Type B

Elbil som lader med juicebox hjemmelader fra PEC

Den store populariteten elbil har fått de siste årene har ført til at flere må ettermontere en egen type jordfeilbryter, jordfeilbryter type B.

Grunnen er at batteriet til elbilen leverer likestrøm (DC), mens boligen har vekselstrøm (AC). En vanlig jordfeilbryter type A som finnes i boliger er ikke beregnet for å håndtere store mengder likestrøm (DC), og kan dermed settes ut av spill hvis den blir utsatt for det. Jordfeilbryter Type B er utviklet for å håndtere de samme utfordringene som Type A, men i tillegg DC reststrøm fra for eksempel en elbil.

Ved å lade elbil uten en jordfeilbryter type B risikerer du jordfeil på anlegget ditt som kan føre til livsfarlig elektrisk støt ved kontakt med bilen.

 

Les også: Dette må du vite om lading av elbil hjemme

 

Husk å teste jordfeilbryteren

Teste jordfeilbryteren 1 gang i året

Jordfeilbryteren skal testes minst én gang i året. Dette gjør du enkelt selv ved å bruke testknappen.

  1. Trykk på test-knappen
  2. Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på jordfeilbryteren faller automatisk ned.
  3. Vipp opp igjen bryteren som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.

Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Du må da kontakte en elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.

Jordfeilbryteren har slått ut – hva gjør jeg?

Hvis jordfeilbryter eller en jordfeilautomat har løst ut av seg selv uten noen åpenbar årsak kan du forsøke å vippe den opp igjen. Ved gjentatte utkoblinger kan det imidlertid være en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet.

Da bør elektriker kontaktes.