Glad elektriker fra PEC på el-sjekk

El-sjekk med forsikringskontroll av boligen - NEK 405-2

El-sjekk (Brannforebyggende el-kontroll) er en enkel måte for å minske risikoen for brann og uhell tilknyttet det elektriske anlegget i hjemmet ditt.

I 2018 rykket brannvesenet ut til brann i bolig hele 3288 ganger. Omtrent halvparten av alle boligbrannene i Norge kommer av feil på elektrisk utstyr eller feil bruk av el-anlegget, spesielt komfyr. Det ligger derfor mye trygghet i en gjennomgang av det elektriske anlegget av en fagperson.

Enkelte forsikringsselskaper gir også gode rabatter på husforsikring etter at NEK 405.2 kontroll er tatt og avvik er rettet opp.

 

Det juridiske ansvaret ligger hos boligeier

Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at det blir foretatt ettersyn slik at anlegget til enhver tid er i henhold til sikkerhetskravene.

 

Hva er en el-sjekk?

El-sjekk er en visuell gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen din, med stikkprøver. Elektriker går over stikkontakter, brytere, kabler og sikringsskap. Hensikten med el-sjekken er å oppdage eventuelle feil på det elektriske anlegget, slik at du som boligeier kan få ordnet opp i eventuelle feil og føle deg trygg i forhold til strømgjennomgang og brannfare.

 

Hvordan utføres en el-sjekk fra PEC?

Glad elektriker fra PEC på el-sjekk

Du får besøk av en hyggelig elektriker og vi går gjennom det elektriske anlegget i boligen. Elektriker tar stikkprøver og målinger samtidig som vi gir tips og råd til eventuelle tiltak vi oppdager underveis. Etter el-sjekken får du en tilstandsrapport som inneholder en eventuell avviksliste og mangler i henhold til NEK 405-2.

Etter en el-sjekk pålegges ikke boligeier å utbedre noe, men husk at det er du som boligeier som til enhver tid har ansvar for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand.

 

Hva undersøker vi på el-sjekken?

ødelagte koblinger i hus

På el-sjekk går vi gjennom anlegget og undersøker blant annet for varmegang i ledninger og sikringer. Vi måler etter jordfeil og tar stikkprøver av tilkoblinger i stikkontakter og brytere. Sjekk av brannslukningsutstyr som pulverapparat inngår i kontrollen og vi ser også over utstyr som varmtvannsbereder, komfyr, vaskemaskin og oppvaskmaskin.

Hvis det er halogen downlights i boligen undersøker vi også disse, da dette ofte er et problemområde for brann.

 

Vanlige anbefalinger etter en el-sjekk

Tilstanden på elektriske anlegg i boliger varierer mye, men det er enkelte punkter vi ofte ser at går igjen.

Vanlige anbefalinger vi kommer med etter en el-sjekk er ting som å rydde opp i skjøteledninger, montere seriekoblede røykdetektorer og skru fast løse stikkontakter.

Ofte er deler av det elektriske anlegget blitt fikset opp av huseiere selv, uten fagkompetanse. Da ser vi feil som at det er benyttet galt utstyr, for eksempel at det er brukt myk ledning til faste installasjoner.

I eldre boliger anbefaler vi ettermontering av komfyrvakt (krav ved oppgradering av kjøkken etter 2010), samt montering av jordfeilbrytere og overspenningsvern for å forhindre brann og skader på mennesker og dyr.

 

El-sjekk avdekker farlige feil på anlegget

Ødelagt stikkontakt som er brukt til elbil

El-Kontrollen gir en god indikasjon på om det elektriske anlegget er i god og forsvarlig stand. Mange anlegg har skjulte feil og mangler som er farlige og en kontroll som dette vil kunne avdekke mange av feilene. Ingen boliger er like og det tryggeste er å få utført en ordentlig el-sjekk av din bolig.

En el-sjekk med fagperson fra PEC vil sikre hjem og verdier, samtidig som det vil gi deg og de andre i boligen en trygg og sikker hverdag.


Komfyrvakt over platetopp med kjele som ryker

Hva er en komfyrvakt og hvorfor bør du ha det?

Hele 45 prosent av brann- og redningsvesenets brannutrykninger til boliger i 2018 skyldtes komfyren. Av 3 537 branner i private hjem var hele 1 583 av disse branner og branntilløp på komfyren.

Komfyrbranner rammer alt fra småbarnsfamilier med forstyrrelser rundt matlagingen til unge voksne som lager nattmat eller eldre som glemmer av komfyren.

Komfyrvakt redder liv og er derfor en av de viktigste investeringene for sikkerhet du gjør i boligen din.

 

Hva er en komfyrvakt?

Komfyrvakt CTM Lyng

 

En komfyrvakt er enkelt forklart en sensor som kutter strømmen til komfyren dersom den oppdager unormal varmeutvikling på platetoppen. Komfyrvaktens oppgave er å beskytte deg og hjemmet ditt dersom du er uoppmerksom eller sovner når komfyren er skrudd på.

Komfyrvakten består av to deler: En sensor som overvåker platetoppen og en boks skjult i kjøkkenbenk eller bak komfyr. Sensoren er montert under kjøkkenvifte. Hvis sensoren oppdager unormal varme eller røykutvikling på platetoppen, sender den signal til boksen som kutter strømmen til komfyren.

 

Hvordan fungerer en komfyrvakt i praksis?

Komfyrvakt over platetopp med kjele som ryker

Hvis sensoren over komfyren oppdager unormale forhold som tørrkoking, røykutvikling eller for varm platetopp vil den først varsle deg med en alarm med lydsignal. Fra alarmen går har du en viss tid på deg til å si ifra at du er i nærheten og at du har ting under kontroll. Det gjør du ved å trykke på knappen til sensoren.

Hvis du ikke rekker å si ifra at du er til stede innen tiden er ute, vil komfyrvakten kutte strømmen og ufarliggjøre komfyren for deg.

 

Komfyrvakten lærer seg vanene dine

Når du har fått montert en ny komfyrvakt kan du oppleve at den piper mer enn normalt i begynnelsen. Det kommer av at den har en opplæringsfase der den lærer seg å kjenne til matlagings-vanene dine. I denne opplæringsfasen er det viktig å være nøye med å trykke på knappen så fort den begynner å pipe slik at den lærer seg hva som er normalt på din komfyr.

 

Krav til komfyrvakt i nye boliger og ved oppgradering av kjøkken

Komfyr med fakta om brann

 

I nye boliger har det vært krav om komfyrvakt siden 2010. Det er også krav til komfyrvakt ved oppgradering av kjøkken dersom det legges opp ny kurs til kjøkkenet. Dette gjelder også for fritidsbolig.

Hvis du har bolig og kjøkken som er eldre enn 2010 anbefales det likevel å montere komfyrvakt. Selv om komfyrvakt koster litt å få montert, vil en eventuell brann raskt bli mye dyrere og dessuten kan komfyrvakten redde liv.

 

Komfyrvakt fra PEC

PEC tilbyr montering av komfyrvakt til fast pris. Komfyrvaktene vi monterer er Norskproduserte kvalitetsprodukter fra CTM Lyng med 7 års garanti og som fyller alle krav i NEK2014 og EN50615. I tillegg til vakt for overtemperatur, har komfyrvaktene vi monterer en timerfunksjon som gir deg ekstra sikkerhet.


Automatsikringer med jordfeilbryter fra pec

Hva er en jordfeilbryter og hvorfor trenger du den?

Jordfeilbryterens oppgave er å kutte strømmen ved jordfeil og forhindre farlige situasjoner. Mange er ikke klar over hva hvor alvorlig jordfeil kan være og hvorfor man burde ha jordfeilbryter. Realiteten er at i ytterste konsekvens kan jordfeil i elektriske anlegg føre til brann og dødsfall.

Mens nye boliger får montert moderne automatsikringer med innebygget jordfeilbryter, er det som regel ikke jordfeilbrytere i eldre bygg med gammelt sikringsskap. I denne artikkelen vil vi forklare hva jordfeil er og hvorfor du bør vurdere å oppgradere det elektriske anlegget ditt med jordfeilbrytere.

Visste du forresten at hvis du skal lade elbil hjemme er det krav om en egen type jordfeilbryter?

Hva er jordfeil og hvorfor er det farlig?

Det er to forutsetninger som må til for at det kan oppstå jordfeil. Det første er at det lekker strøm og det andre er at det er feil på jordingen.

Det vil si at uønsket strøm passerer fra strømleder til deler av det elektriske anlegget som det ikke skal være spenning i. Hvis delen som er berørt av jordfeilen ikke er jordet, kan en berøring i verste fall være livsfarlig med en spenning på så mye som 230V gjennom kroppen.

I praksis betyr det at hvis det er jordfeil på anlegget tilknyttet vasken på badet og du tar på vasken - Så vil strøm føres raskeste vei til jord; gjennom kroppen din og ned til baderomsgulvet. Denne strømmen vil gå fra arm til ben via hjerteregionen og dermed være livsfarlig.

Jordfeil kan oppstå i mange deler av det elektriske anlegget og kan også føre til brann. Eksempler er elektriske apparater som kjøkkenutstyr, varmtvannsberedere, varmekabler, komfyr og skjøteledninger.

Jordfeil kan variere avhengig av hvilket utstyr som til enhver tid er i bruk samt værforhold, temperatur og årstider. Feilen kan derfor være vanskelig å lokalisere.

Støt fra kran eller elektriske apparater

Mann som tar på kran med jordfeil

Hvis du får støt eller opplever at det kiler ved berøring av en kran eller elektriske apparater kan dette skyldes jordfeil. I så fall er dette alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker.

Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med en elektriker!

Dette er en jordfeilbryter

Jordfeilbryter fra Schneider automatsikring

For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater, i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.

Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

En jordfeilbryter kutter strømtilførselen dersom uønskede flater i den elektriske installasjonen eller apparater blir strømførende. Jordfeilbryteren beskytter dermed mennesker og dyr mot farlig støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Bryteren beskytter også mot brann som kan oppstå om jordfeilstrømmen blir for stor.

Jordfeilbrytere er normalt dimensjonert etter hvor mye strøm et menneske tåler å få gjennom seg før kroppen vil ta skade. De fleste jordfeilbrytere slår da ut ved maks 30 mA lekkasje mot jord.

Tidligere var det vanlig at sikringsskapet hadde én felles jordfeilbryter for alle kursene. Det er ikke lenger anbefalt eller lovlig ved nyinstallasjon.
I dag benytter vi egne automatsikringer med innebygde jordfeilbrytere for hver kurs (jordfeilautomater).

 

Automatsikringer med jordfeilbryter

Automatsikringer med jordfeilbryter fra pec

I nye boliger er det krav om jordfeilbryter på hver kurs. Da blir det installert automatsikringer med innebygd jordfeilbryter (jordfeilautomater). Dette er imidlertid ikke tilfellet på eldre bygg.

Selv om det ikke er krav om å ettermontere jordfeilbryter eller automatsikringer på eldre boliger, anbefaler vi deg å bytte til et moderne skap med automatsikringer og jordfeilbrytere dersom du har et eldre sikringsskap med skrusikringer.

Med automatsikringer er det mindre bekymring for jordfeil og hvis det først oppstår jordfeil på for eksempel kjøkkenet, er det kun sikringen for kjøkkenet som slår ut. En annen fordel med automatsikringer på hver kurs er at du slipper å lete etter eller bytte ut sikringer hver gang strømmen går. Med et enkelt trykk på knappen kommer strømmen tilbake.

 

Jeg har jordfeilvarsler, trenger jeg da jordfeilbryter?

gammelt og nytt sikringsskap

Jordfeilvarsler og jordfeilbryter er to forskjellige ting.

Jordfeilvarsleren sier ifra med lyd og lyssignal dersom den oppdager en jordfeil, men kobler ikke ut strømmen slik en jordfeilbryter gjør. Jordfeilbryteren er derfor en tryggere løsning enn jordfeilvarsler. Av den grunn brukes heller ikke jordfeilvarsler i nyere boliger.

Hvis du har et elektrisk anlegg med jordfeilvarsler vil det være lurt å bytte ut denne med jordfeilbryter.

 

Elbil krever egen type jordfeilbryter - Type B

Elbil som lader med juicebox hjemmelader fra PEC

Den store populariteten elbil har fått de siste årene har ført til at flere må ettermontere en egen type jordfeilbryter, jordfeilbryter type B.

Grunnen er at batteriet til elbilen leverer likestrøm (DC), mens boligen har vekselstrøm (AC). En vanlig jordfeilbryter type A som finnes i boliger er ikke beregnet for å håndtere store mengder likestrøm (DC), og kan dermed settes ut av spill hvis den blir utsatt for det. Jordfeilbryter Type B er utviklet for å håndtere de samme utfordringene som Type A, men i tillegg DC reststrøm fra for eksempel en elbil.

Ved å lade elbil uten en jordfeilbryter type B risikerer du jordfeil på anlegget ditt som kan føre til livsfarlig elektrisk støt ved kontakt med bilen.

 

Les også: Dette må du vite om lading av elbil hjemme

 

Husk å teste jordfeilbryteren

Teste jordfeilbryteren 1 gang i året

Jordfeilbryteren skal testes minst én gang i året. Dette gjør du enkelt selv ved å bruke testknappen.

  1. Trykk på test-knappen
  2. Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på jordfeilbryteren faller automatisk ned.
  3. Vipp opp igjen bryteren som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.

Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Du må da kontakte en elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.

Jordfeilbryteren har slått ut - hva gjør jeg?

Hvis jordfeilbryter eller en jordfeilautomat har løst ut av seg selv uten noen åpenbar årsak kan du forsøke å vippe den opp igjen. Ved gjentatte utkoblinger kan det imidlertid være en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet.

Da bør elektriker kontaktes.