Det kan være mange grunner til at man bør vurdere å bytte ut den gamle varmtvannsberederen med en ny modell. Høy alder, funksjonssvikt eller at den har for stort varmetap og høyt strømforbruk kan være noen av de viktigste.

En varmtvannsbereder har ifølge Forskningsinstituttet Sintef Byggforsk en forventet levetid på ca 20 år. Leverandørene av beredere opererer ofte med en anbefalt brukstid på 10-15 år.

Mange norske boliger har med andre ord gamle varmtvannsberedere som enten burde vært skiftet ut for lenge siden – eller som bør byttes ut snart.

Sintef er helt klare i sine anbefaling – bytt varmtvannsbereder før funksjonssvikten dukker opp!

Gamle varmtvannsberedere fører til mange lekkasjer

Tall fra Finans Norge viser at det oppstår lekkasjer i mer enn 2000 norske bygg årlig grunnet varmtvannsberedere med høy alder, slitasje, korrosjon og andre produktfeil.

Når alderen til berederen stiger, øker også sjansen for at for at pakninger, blandeventiler og varmekolbe går i stykker.

Ofte er disse tankene som tikkende bomber å regne – som kan forårsake store og kostbare skader på boligen.

I tillegg til at en ny varmtvannsbereder kan sikre deg mot kostbare vannskader, er nye beredere også mer effektive og strømbesparende!

Ny varmtvannsbereder er både strøm- og kostnadsbesparende

En ny varmtvannsbereder varmer opp og holder varmtvannet varmt mer effektivt enn en gammel bereder.

Ved å bytte ut en gammel bereder med en ny, kan du redusere varmetapet med så mye som 50 prosent. En femtedel av strømforbruket i en bolig er knyttet til oppvarming av vann, og ved å skifte ut en gammel bereder kan du spare mye.

Hvis du er usikker på om den gamle varmtvannsberederen din har stort varmetap, kan du enkelt sjekke dette selv ved å legge hånden din på tanken. Hvis den er varm på utsiden er varmetapet stort og du bruker mer strøm enn nødvendig på oppvarmingen.

 

Hvilken størrelse trenger du på varmtvannsberederen?


Bilde: Vikingbad Roma Dusjkabinett

Det kanskje aller viktigste ved valg av ny varmtvannsbereder er størrelsen. Her er det viktig å tenke over hvor mange dere er i husstanden, hvordan varmtvannet brukes og hvor ofte.

Den vanligste størrelsen er 200 liter, men du får både mindre og større alternativer etter behov.

En huskeregel er at 150 liter normalt er nok til varmtvann for to personer. 200 liter er beregnet for 3-4 personer og 300 liter for 5 personer eller mer.

Tenk imidlertid over hvordan varmtvannsforbruket i boligen ser ut i dag og hvordan det vil se ut i fremtiden.

Dusj-vanene våre har endret seg og vi dusjer både lenger og oftere enn tidligere.

Selv om en 200 liters tank er beregnet for 4 brukere, kan for eksempel familier med tenåringer i hus oppleve høyt forbruk av varmtvann. Det samme gjelder om boligen har et badekar som ofte er i bruk eller takdusj med troperegn.

Er du avhengig av rask tilgang på nytt varmtvann?

Hovedsakelig finnes det to ulike typer varmtvannsberedere

  • Standard varmtvannsbereder
  • Ekspress varmtvannsbereder

Den viktigste forskjellen på de to er at en ekspressbereder gir mer varmt vann og raskere varmt vann etter at tanken er blitt kjølt ned.

En standard varmtvannsbereder har varmeelement plassert i bunn:

Bilde: OSO Hotwater

 

Ekspressberederen har i tillegg et varmeelement plassert i toppen:


Bilde: OSO Hotwater

Hvis temperaturføleren i en ekspressbereder oppdager at vannet er kaldt kan den velge å kun varme opp øverste del der vannet normalt blir tappet fra – og du får raskere varmt vann i dusjen.

Dette gir opptil 3 ganger raskere tilgang på mer varmt vann enn på en tradisjonell bereder, uten at du behøver en større størrelse.

Ekspress-modeller er spesielt anbefalt til hytter der det gjerne er mange på tur som skal dusje rett etter hverandre.

 

Plassering av varmtvannsberederen

Den tryggeste plasseringen av varmtvannsberederen er i et rom med sluk.

Ved montering av varmtvannsbereder på et nytt sted er det krav til sluk i rommet.

Det er fortsatt lov å plassere varmtvannsbereder i skap, boder og kjøkken uten sluk hvis det allerede står en der fra før av ifølge byggforskriften (TEK 17).

Dette er imidlertid skummelt hvis det oppstår en lekkasje og er frarådet.

Hvis en lekkasje oppstår og varmtvannstanken er gjemt bort et sted uten sluk, tar det vanligvis lang tid før man oppdager en eventuell lekkasje.

Da er risikoen stor for at det allerede er blitt alvorlige og kostbare vannskader i boligen når lekkasjen oppdages.

Hvis berederen må installeres et sted uten sluk, anbefaler vi å samtidig montere en vannstopper.

 

Les også: Hva er en lekkasjestopper / vannstopper og hvorfor bør du installere en?

Skal du montere ny varmtvannsbereder?

Hvis du skal montere en ny varmtvannsbereder i boligen din bør du bruke en rørlegger til monteringen. Da kan du være sikker på at jobben blir riktig utført.

I de fleste tilfeller trenger man også en elektriker da beredere med effekt på 1500 W eller mer krever fast tilkobling med av / på bryter – ikke stikkontakt.

Dette kravet gjelder nye boliger og ikke ved utskiftning av gammel bereder på eksisterende plassering, selv om det også ved utskifting anbefales å bytte til fast tilkobling.

Ved utskifting av eksisterende varmtvannsbereder

De fleste gamle beredere er koblet til med stikkontakt eller direkte kobling til sikringsskapet.

Dette kan være brannfarlig.

Hvis du skal skifte ut en gammel bereder som har vært koblet til med stikkontakt, er det lovlig å gjøre det på den nye berederen også.

Vi anbefaler imidlertid at du investerer i en fast tilkobling da det er en mye tryggere løsning med tanke på brannfare.

Vi tilbyr gratis befaring!

Med gratis befaring fra PEC Rørlegger har du mulighet til å få besøk av en rørlegger for å vurdere arbeidet du ønsker å få utført profesjonelt. Dette er helt kostnadsfritt, og du får vår anbefaling på hva som burde gjøres hos deg.