Internkontroll

Krav til internkontrollsystem for elektrisk installasjon

Internkontroll av elektriske anlegg

Myndighetene har satt krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og det skal utarbeides et system for internkontroll (IK-system) for den elektriske installasjonen.

PEC Elektro arbeider aktivt med internkontroll og vi kan tilby et skreddersydd system for din bedrift.

For mange er det så å si en umulig oppgave å oppfylle alle de lovbestemte reglene om internkontroll av elektroanlegg uten fagmessig bistand. Vi tar oss av hele kontrollprosessen innbefattet utarbeidelse og overlevering av systemdokumentasjon.

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert forsikringspremie.

Internkontroll er kort sagt et forebyggende verktøy for heving av sikkerheten av ditt elektriske anlegg.

Trenger du hjelp av en elektriker?

Vurderer du internkontroll av elektriske systemer?

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om internkontroll av elektriske systemer.

Interessert i andre tjenester?


el-installasjoner

Vi hjelper deg med el-installasjoner i både store og små prosjekter.

Les mer om el-installasjoner

Rehabilitering

Vi tilbyr økonomiske forsvarlige tiltak og løsninger som er holdbare over tid.

Les mer om rehabilitering

Smarthus

Smarthus gir deg full tilgang til hele huset fra telefonen din.

Les mer om smarthus