Meget fornøyd med leveransen!

Vi er meget fornøyd med bruken av PEC som samarbeidspartnere. De har vist et meget godt engasjement på prosjektet. Vi bruker dem neste gang også.