Nøkkelinfo

Adresse
PEC Elektrikern AS
Industriveien 4,
3174 Revetal
Vis vår plassering på kart...
Telefon: 33 06 59 99
E-post: revetal@pec.no

Daglig leder:
Morten Nordby
Mob: 47 48 30 85

  • Inspirasjon.

  • Løsninger.

  • Muligheter.

  • Gå til ELKO Boligpartner

Telefon 33 06 59 99

El-sjekk bolig – Er ditt hjem elsikkert
Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at det blir foretatt ettersyn slik at anlegget til enhver tid er i henhold til sikkerhetskravene.

Norge er et av de land i verden hvor det brenner mest og hvor mange av brannene skyldes feil på det elektriske anlegget. Mange av brannene kunne vært unngått hvis anlegget hadde vært ettersett og vedlikeholdt av autorisert elektriker.

I tillegg til tragiske opplevelser kan branner som skyldes elektrisk årsak føre til at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene.

Vi i PEC Elektriker´n AS arbeider aktivt med el-sjekk av boliger og vi kan tilby en kontroll av boligen din til en fornuftig pris.

Med el-sjekken får du en tilstandsrapport, som inneholder en anbefalt tiltaksliste for eventuelle feil og mangler.

Vil du vite mer om vårt tilbud ta kontakt med oss.

El-sjekken skal sikre hjem og verdier og gi deg en trygg hverdag. Gjennomført el-sjekk kan også gi deg rabatt på forsikringspremie.

Internkontroll - Elektriske anlegg (Bedrifter)
Myndighetene har satt krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og det skal utarbeides et system for internkontroll (IK-system) for den elektriske installasjonen.

PEC Elektriker´n arbeider aktivt med internkontroll og vi kan tilby et skreddersydd system for din bedrift.

For mange er det så å si en umulig oppgave å oppfylle alle de lovbestemte reglene om internkontroll av elektroanlegg uten fagmessig bistand. Vi tar oss av hele kontrollprosessen innbefattet utarbeidelse og overlevering av systemdokumentasjon.

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert forsikringspremie.

Vil du vite mer om vårt tilbud ta kontakt med oss.

Internkontroll er kort sagt et forebyggende verktøy for heving av sikkerheten av ditt elektriske anlegg.